Men cheat more than women

Who Cheats More? Men or Women?